Ordningsregler

ordningsregler1Ordningsregler Västerås Husvagnsklubb

1. Runt om husvagnen skall det vara rent och snyggt. Upplag av däck, virke, övrigt material etc får inte förekomma utan skall placeras under vagn på ett snyggt sätt.

2. Under tält vars ändamål är för husvagn/husbil får fast trall läggas som sticker ut max 50 cm utom vid ena kortsidan där den får sticka ut max 2 m. För att underlätta insteg i tält kan handledare byggas.

3. Trall för uteplats skall vara löst lagd direkt på mark.

4. Husvagn/husbil skall vara körbar, försäkrad samt gasoltestad, intyg max två år gammalt skall kunna uppvisas.

5. Kablar skall vara upphängda i luften.

6. Husvagnar skall vara placerade med draget lättåtkomligt.

7. Ett fordon (personbil) får parkeras i anslutning till husvagn. Fordon inom området skall      vara besiktade, körbara och försäkrade.

8. Gästparkering är till för medlemmarnas gästers bilar.

9. Buskar och blommor mm skall placeras i krukor.

10. Toalettbesök utförs i servicebyggnad eller husvagnens/ husbilens toalett.

11. Katter och hundar skall hållas kopplade i området.

12. Det skall vara lugnt på campingen klockan 22:00 – 07:00 på söndagar till torsdagar och klockan 24:00 – 07:00 på fredagar och lördagar.

Dessa ordningsregler är fastställda av årsstämman 2020-06-13. Följs inte avtal, stadgar och ordningsregler finns det skäl för Västerås Husvagnsklubb att säga upp avtalet samt avsluta medlemskapet.

Avvikelser från dessa regler kan förekomma men då efter tillstånd från styrelsen.