Ordningsregler

ordningsregler1Ordningsregler på Björnö Camping

Syftet med dessa ordningsregler är att vi skapar en god ordning i klubben och uppfyller krav mot
myndigheter / kommun
1. Runt om husvagnen skall det vara rent och snyggt.
2. Under tält som är vars ändamål är för husvagn/ husbil får        fast trall läggas som max sticker ut ca 50 cm utom vid entré      där den får stick ut ca 2 m.
3. Trall för uteplats skall vara löst lagd på mark.
4. Husvagnar och husbilar skall vara gasoltestade och intyg           skall kunna uppvisas
5. Kablar skall vara upphängda i luften
6. Husvagnar ska vara placerade med draget lättåtkomligt
7. Ett fordon (personbil) per plats får parkeras i området och i anslutning till husvagn.
8. Gäst parkering är till för gäster och för kortare tid vid fler fordon ( max 1 dygn)
9. Buskar och blommor skall placeras i krukor
10. Toalettbesök utförs i servicebyggnad eller husvagn/ husbil toalett
11. Katter och hundar skall hållas kopplade i området
12. Mellan kl 23.00 – 07.00 ska det var lugnt på området
13. Hyresavgifter skall betalas i tid senast tre arbetsdagar efter förfallodatum. Sker inte              detta upphör medlemskapet och platsen sägs upp. Hyresräkningen skall betalas varje          kvartal enligt kontrakt.
14. El-räkningar betalas snarast efter avläsning (inom 30 dagar) senast tre arbetsdagar              efter förfallodatum. Sker inte detta stängs elen av

Avvikelser från dessa regler kan förekomma men då efter ett skriftligt tillstånd från styrelsen (gäller även de som redan har avvikelser på sin plats)
Uppsägning av plats kan ske om inte ovanstående regler följs
Dessa regler är godkända på Årsstämman 2019-04-06