Priser

avgifter1

Campingavgifter på Björnö Camping

Helår: 12.000 kr + el

 

El-pris: 1,50 kr / kw

Dygnspris inklusive el: 350 kr

Stugan: 400 kr / dygn (tillfälligtvis otillgänglig)

Helår betalas kvartalsvis i förskott med 3 000 kronor

Elen läses av och faktureras varannan månad