Priser

avgifter1

Campingavgifter på Björnö Camping

Helår: 12.000 kr + el

Vinter: 6.000 kr + el

Sommar: 7.000 kr + el Sommarperioden är 1/5 – 15/9

Månad: 2.000 kr + el

El-pris: 1,50 kr / kw

Stugan: 400 kr / dygn

Helår kan betalas kvartalsvis med 3000 kr.

Elen läses av varannan månad.