Styrelsen

styrelse1

Styrelsen består av följande personer

Ordförande:

Vice Ordförande: 

Kassör:

Sekreterare: Carita Bohman

Styrelseledamot: 

Suppleanter